Serie tv

Digita il nome di una serie tv
Utenti

Scrivi un nome utente
INFORMAZIONI
TRAMA
Effettua il login per aggiungerla
Anno: 2014
Stato: Terminata
Network: NHK
Followers: 15 utenti

Vota anche tu la serie:
Maruo eiichiro (E-Chan), a first year honor student, one day decides he's unhappy with the way things are and lacks exercise. He finds a flyer for the Tennis Club and decides to check it out. He's instantly captivated by it. With no prior experience and poor physical conditioning, join E-Chan as he embarks on a tennis journey using his smarts, dedication, and work ethic.
EPISODI
Stagione 1
Stagione 2
ATTORI
Clicca su un attore per ulteriori dettagli

Minako Kotobuki
Come: Natsu Takasaki

Taishi Murata
Come: Eiichiro Maruo

Arisa Nishiguchi
Come: Hana Yokoyama (Season 1)

Yuumi Kawashima
Come: Coach Morimoto (Season 1)

Yui Kondou
Come: Masumi Kakihara (Season 1)

Masakazu Morita
Come: Sakura Takagi (Season 2)

Akio Kato
Come: Kevin Morland (Season 2)

Takuya Eguchi
Come: Atsushi Taira (Season 2)

Kaori Ishihara
Come: Shimizu Aki (Season 2)

Natsuki Hanae
Come: Krishna Rames (Season 2)

Megumi Han
Come: Marsha O'Brien (Season 2)

Hiroshi Kamiya
Come: Alex O' Brien (Season 2)

Yuko Kato
Come: Sanae Maruo

Wataru Hatano
Come: Hiroshi Araya

Tomoaki Maeno
Come: Ryou Oobayashi

Takahiro Sakurai
Come: Yuu Nabae

Kenyuu Horiuchi
Come: Megure Mike

Yoshiyuki Shimozuma
Come: Nariyuki Koshimizu

Shintarou Asanuma
Come: Hiromi Isawa

Yoshimasa Hosoya
Come: Souji Ike

Kenn
Come: Yoshiaki Ide

Kohsuke Toriumi
Come: Coach Ryuuhei Aoi

Tetsuya Kakihara
Come: Takuya Miyagawa

Takuma Terashima
Come: Kojirou Kageyama

Taiten Kusunoki
Come: Coach Yusaku Miura

Hiro Shimono
Come: Yukichi Fukasawa

Asami Seto
Come: Himeko Sasami

Daisuke Namikawa
Come: Takuma Egawa


COMMENTA LA SERIE
Carico i commenti